สถานที่น่าท่องเที่ยวในประเทศประเทศอินเดีย

ทัชมาฮาลสถานที่ที่น่าไปเมื่อมาเยี่ยมประเทศอินเดีย ทัชมาฮาลสามารถเรียกอีกชื่อนึงว่า อนุสรณ์สถานที่ความรักเป็นอนุสรณ์สถาน ตั้งอยู่ที่เมืองอัครา ริมฝั่งแม่น้ำยมุ


ทุ่งนา ในประเทศประเทศอินเดีย เป็นสถานที่ที่จัดอยู่ในหมวด 7 สิ่งอัศจรรย์ของโลก เป็นหลุมฝังศพหินอ่อนสีขาว หินแลง ตกแต่งดับด้วยเครื่องเพชร พลอย หิน โมรารวมทั้งเครื่องเพชรพลอยจากมิตรในแต่ละประเทศ กว้างและก็ยาวด้านละ 100 เมตร สูง 60 เมตร รอบๆข้างหน้ามีทัชมาฮาลมีสนามที่กว้างขวาง มีทางเดินสู่ตึก 4 ทาง มีน้ำพุรวมทั้งสระเรียงยาว ใช้เวลาสำหรับการสร้างถึง 22 ปี ตามแบบสถานที่ปัตชูรรมโมกุลของประเทศอินเดียแล้วก็อาหรับอิหร่านนมุสลิม ใช้ช่างรวมทั้งคนงานการผลิตสูงถึง 20,000 คน ทุกรูปร่างของป่าช้ามีความสมมาตรในทุกๆส่วนรวมทั้งงามงดเว้นงานที่สุด ถูกทำขึ้นโดยสมเด็จพระพระราชาธิราชชาห์ ชะฮัน ผู้มีรักมั่นคงต่อพระมเหสีของท่าน นามว่า มุมตัซ มาฮาล ซึ่งสินพระชนมายุ ภายหลังจากการให้กำเนิดผู้สืบสกุลผู้ที่ 14 เพียงแต่ 60 นาที การถึงแก่กรรมของพระมเหสีที่เป็นสุดที่รักมากมายที่อยู่รับประทานร่วมกันมาถึง 18 ปี ทำให้สมเด็จพระจักรพัตราธิราชชาห์ ชะฮัน เศร้าโศกอยู่ถึง 2 ทศวรรษ ราชสมบัติโดยมากของท่านหมดไปกลับการผลิตอนุสรณ์สถานที่ความรักของทั้งคู่ ภายหลังสร้างทัชมาฮาลเสร็จในปี คริสตศักราช 1658 พระลูกชายองค์ที่ 1 นามว่า ออรังเซบ ได้มีความคิดเห็นว่าพระพ่อใช้เงินทองไปๆมาๆกมายอย่างมากมาย ก็เลยได้คิดชิงบัลลังก์จากพระพ่อแล้วได้จับสมเด็จพระพระราชาธิราชชาห์ ชะฮัน ไปกักขังในป้อมอัครา สมเด็จพระพระราชาธิราชชาห์ ชะฮัน ทำเป็นเพียงแค่ยืนเขย่าเท้าดูมายังทัชมาฮาลรวมทั้งรำพึงรำพันถึงพระมเหสีมุมตัซ มาฮาล ผ่านกรงเหล็กที่ถูกขังอยู่ทุกๆวัน ทุกวันเป็นระยะเวลาที่ยาวนานถึง 8 ปี และก็ได้ตายลงในช่วงคริสตศักราช 1666 หากแม้ยามที่ท่านสินอายุเวลาก่อนท่านสิ้นลม ก็ยังดูมาที่อนุสรณ์สถานที่นี้ โดยที่มือยังคงจัดกรงเหล็กไว้ ก่อนสิ้นใจจิตใจในที่สุด พระศพของท่านได้ถูกเอามาตั้งไว้ภายในทัชมาฮาลข้างเคียงพระมเหสีที่ท่านทรงรักชั่วกัลปวสาน ตอนนี้ ทัชมาฮาลจะสวยมาในตอนดวงอาทิตย์ขึ้นและก็ดวงอาทิตย์ตกเพราะว่าแสงสว่างจากพระอาทิตย์ส่องมากมายระทบกับหินอ่อนสีขาวนวลเป็นภาพที่ติดตึงใจมาก ถ้าเกิดมาท่องเที่ยวประเทศอินเดียแล้วไม่มาดูทัชมาฮาลที่เป็นเลิศในสิ่งมหัจรรย์และก็คงมาไม่ถึงแน่ๆ

 

Author: Chris Bell